Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘مینیمال’ Category

زن رو به مرد گفت: «اگه گفتی چه تغییری کردم

Read Full Post »

لب‌های دختر را که بوسید، این‌بار هم تمام احساس‌ش پر کشید.

Read Full Post »

نوک قلم را در جوهر فرو کرد و نقطه‌ی کوچکی بر روی کاغذ گذاشت. لکه‌ی جوهر آرام‌آرام در کاغذ پیش‌روی کرد و دایره‌ای ساخت که هنوز دارد بزرگ‌تر می‌شود.

Read Full Post »

– خوبی؟
– نمی‌دونم.

Read Full Post »

امام حسن مجتبی اینا

Read Full Post »

– بخندیم یا پول‌ش را بدهیم؟
– پول‌ش را بدهید.
[رفته‌رفته جهان را غم برمی‌دارد.]

Read Full Post »

ریقو

پرواز را به قاطر بسپار، پرنده مردنی‌ست.

Read Full Post »

Older Posts »